fireman

Jak postupovat při vzniku požáru

Při vzniku požáru je nejdůležitější udržet chladnou hlavu a nepodléhat panice. Pokud lze požár zvládnout vlastními silami, lze se o to pokusit. Nikdy se však nesnažte požár uhasit za každou cenu. Pro hašení lze použít například kbelík s vodou. Nikdy jej však nepoužívejte k hašení elektrických rozvodů a přístrojů k nim zapojených. K hašení lze použít také například kabát, kterým zakryjete oheň tak, abyste zamezili přístupu vzduchu. Nejúčinnější je však mít po ruce aspoň malý hasící přístroj. Ten dokáže uhasit mnohem větší oheň.

Pokud oheň nelze zvládnout dostupnými prostředky, snažte se co nejrychleji opustit prostor a informovat ostatní o vzniklém požáru. Mějte na paměti, že nejprve zachraňujeme životy a zdraví a potom majetek. Zajistěte si únikovou cestu a zavolejte hasiče (číslo 150) nebo záchranáře (číslo 112). Při ohlašování nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo a okolnosti, které mohou záchranářům pomoci. Nezapomeňte říci své jméno a kontakt. Operátor tísňové linky vám poradí, co dělat, než pomoc dorazí.

Při opouštění prostor dávejte pozor, abyste se nenadýchali zplodin a neztratili tak orientaci nebo dokonce neomdleli. Nejlepší je pohybovat se při zemi, kde není tolik kouře a před ústa si dát vlhký hadřík.

Pokud zůstanete uvězněni v objektu, zachovejte klid, zavřete všechny dveře a utěsněte je vlhkými hadry. Odstraňte vše, co by mohlo rychle hořet a jděte k oknu. Snažte se na sebe upozornit. Nikdy se neschovávejte, hasiči by vás v zakouřených prostorách nemuseli najít.

Jak si pamatovat důležitá čísla?

Poslední cifra v telefonním čísle vám napoví komu které číslo patří.